Educational Training Center

शैक्षिक तालिम केन्द्र, 'क' धनुषा

 

वर्तमान सर्न्दर्भमा शिक्षाको क्षेत्रमा प्रमाणिक ज्ञान, सीप एवम् व्यवहारको खाँचो छ । संस्थागत सक्षमतामा आवश्यक सुधार एवं हस्तान्तरण गर्न प्रमाणिकता, व्यवहारिकता, उपयोगिता, वैद्यता एवं सान्दर्भिकतालाई मूल केन्द्रमा राखेर यस केन्द्रले रणनीतिक योजना कार्ययोजनाका साथ प्राबिधिक संयोजन गर्न सदैव तत्पर रहने नै छ । विकासका मूल फुटाउन र्सबप्रथम शिक्षाका विभिन्न आयामहरु व्यवस्थित गर्न आवश्यक हुन्छ । शिक्षामा गुणात्मक फड्को नमारेसम्म दीगो विकासको अपेक्षा गर्न सकिदैन, त्यर्सथ परिमाणात्मक सँगै गुणात्मक नतिजा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीहरु सन्तुष्ट असन्तुष्ट के भएको हो - ती सबै पक्षहरुलाई आवधिक अध्ययन, अनुसन्धान, र्सर्बेक्षण, संयोजन विश्लेषण गर्दै आगामी दिनका योजना निर्माण, परिमार्जन तथा अद्यावधिकीकरणका अभ्यास यस केन्द्रले गर्दै जाने लक्ष्य लिएर काम गर्ने सँस्कृतिको विकासमा प्रयत्न गर्ने नै छ । यस केन्द्रको सफलतामा यसमा आबद्ध सरोकारवाला सेवाग्रहीहरुको रचनात्मक सुझाब सल्लाहको निरन्तर आवश्यक भई रहन्छ । शैक्षिक तालिम केन्द्र क धनुषामा कार्यरत प्रशिक्षक, रोस्टर प्रशिक्षक, गैरप्रशिक्षक - प्रशासनिक ) स्टाफहरुको समन्वय, सहकार्य, सहयोग, परीक्षणका लागि आवश्यक खाकाहरु तयार गरी उपल्लो संगठनहरुबाट आवश्यक सहयोग सञ्चार कायम गरेर तोकिएका समयमा आवश्यक कार्यक्रमहरुको सञ्चालन अभ्यासमा केन्द्रित रहने नै छौं ।
read more...