Educational Training Center

शैक्षिक तालिम केन्द्र, 'क' धनुषा

 

Chandra prasad Luitel
Senior Instructor

Message from Senior Instructor

गुणस्तरीय शिक्षाको लागि तालिम अपरिहार्य सहयोग हो। शैक्षिक तालिम केन्द्र धनुषाले विद्यालय शिक्षासँग सरोकार राख्ने शिक्षक प्रशिक्षक तालिम संञ्चालन,तालिमको शिक्षण-प्रशिक्षणमा प्रयोग सम्बन्धि अनुगमन र सहयोग गर्दै गुणस्तरीय शिक्षामा सहयोग गर्दै आएको छ। एक्काइसौ सताब्दीको बिश्वब्यापिकरणको प्रविधि र मुल्यमान्यतालाई कक्षा शिक्षणमा आबद्ध गरी यस क्षत्रको शिक्षण सिकाइलाई जिवन्त बनाउने कार्यमा यस तालिम केन्द्रले आफ्नो स्रोत र साधनको प्रयोग गर्दै आएको छ।


वर्तमान सर्न्दर्भमा शिक्षाको क्षेत्रमा प्रमाणिक ज्ञान, सीप एवम् व्यवहारको खाँचो छ । संस्थागत सक्षमतामा आवश्यक सुधार एवं हस्तान्तरण गर्न प्रमाणिकता, व्यवहारिकता, उपयोगिता, वैद्यता एवं सान्दर्भिकतालाई मूल केन्द्रमा राखेर यस केन्द्रले रणनीतिक योजना कार्ययोजनाका साथ प्राबिधिक संयोजन गर्न सदैव तत्पर रहने नै छ । विकासका मूल फुटाउन र्सबप्रथम शिक्षाका विभिन्न आयामहरु व्यवस्थित गर्न आवश्यक हुन्छ । शिक्षामा गुणात्मक फड्को नमारेसम्म दीगो विकासको अपेक्षा गर्न सकिदैन, त्यर्सथ परिमाणात्मक सँगै गुणात्मक नतिजा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीहरु सन्तुष्ट असन्तुष्ट के भएको हो - ती सबै पक्षहरुलाई आवधिक अध्ययन, अनुसन्धान, र्सर्बेक्षण, संयोजन विश्लेषण गर्दै आगामी दिनका योजना निर्माण, परिमार्जन तथा अद्यावधिकीकरणका अभ्यास यस केन्द्रले गर्दै जाने लक्ष्य लिएर काम गर्ने सँस्कृतिको विकासमा प्रयत्न गर्ने नै छ । यस केन्द्रको सफलतामा यसमा आबद्ध सरोकारवाला सेवाग्रहीहरुको रचनात्मक सुझाब सल्लाहको निरन्तर आवश्यक भई रहन्छ । शैक्षिक तालिम केन्द्र क धनुषामा कार्यरत प्रशिक्षक, रोस्टर प्रशिक्षक, गैरप्रशिक्षक - प्रशासनिक ) स्टाफहरुको समन्वय, सहकार्य, सहयोग, परीक्षणका लागि आवश्यक खाकाहरु तयार गरी उपल्लो संगठनहरुबाट आवश्यक सहयोग सञ्चार कायम गरेर तोकिएका समयमा आवश्यक कार्यक्रमहरुको सञ्चालन अभ्यासमा केन्द्रित रहने नै छौं ।
read more...